Základné informácie o doprave s využitím zemného plynu

CNG (anglicky Compressed Natural Gas) je stlačený zemný plyn pomocou vysokotlakých kompresorov na tlak 20 – 22 MPa (200 – 220 barov) a v takto stlačenom stave sa plní do tlakových nádob motorových vozidiel. Používa sa ako alternatívne palivo pre spaľovacie motory. Motory sú konštruované ako jednopalivové (CNG) alebo dvojpalivové pracujúce ako zážihové (CNG/benzín) alebo vznetové (CNG/nafta). Využíva sa v autobusovej, nákladnej aj osobnej doprave.

CNG, gas, natural gas, oplyne.info

Prečo preferovať vozidlá na CNG?

Produkcia škodlivých látok je výrazne nižšia ako u vozidiel na kvapalné palivá. Spaliny obsahujú takmer nulové emisie pevných častíc – sadzí a vplyv spaľovania CNG na vytváraní skleníkového efektu je v porovnaní s vozidlami spaľujúcimi benzín a naftu menší cca o 10 až 30%. Ďalšou a významnou výhodou z dlhodobého pohľadu je spotreba paliva, ktorá je nižšia  o 15 až 50% oproti klasickým palivám.

Využitie zemného plynu v doprave pre domácnosti

V súčasnosti existuje na trhu celý rad sériovo vyrábaných osobných a úžitkových CNG automobilov s dvojpalivovým pohonom (CNG/benzín). Palivo CNG sa tankuje do tlakových nádob (nádrží), ktoré sú zabudované v podlahe vozidla.

Objem nádrží CNG vozidiel je vyjadrený v kilogramoch a variuje od 11 kg pri malých mestských vozidlách až po 25 kg pri vozidlách strednej vyššej triedy. Dojazd automobilov s dvojpalivovým pohonom CNG/benzín sa pohybuje od 200 – 450 km na pohon CNG a 150 – 700 km na benzín.

Množstvo konvenčného motorového paliva (benzín, nafta) vrátane LPG (skvapalnený ropný plyn) je vyjadrené v litroch a množstvo CNG paliva v kg. Pre porovnanie spotreby a výhodnosti jednotlivých palív je dôležitý obsah energie v palive, tzn., že v jednom kilograme CNG je také množstvo energie, ktoré zodpovedá energii obsiahnutej približne v 1,5 litri benzínu, 1,3 litri nafty a  1,9 litri LPG.

Obsah energie v palivách:

Tankovanie CNG

V súčasnosti je v Slovenskej republike dostupných 10 verejných plniacich staníc. Alternatívou je aj zriadenie vlastnej plniacej stanice priamo u Vás doma.

Zoznam plniacich staníc CNG v SR

Zoznam plniacich CNG staníc na Slovensku

Plniace stanice CNG na Slovensku

Viac informácií o prevádzke plniacich staníc SPPCNG s.r.o. získate na https://sppcng.sk/plniace-stanice-cng/dostupnost-cng-na-slovensku/

Plniace stanice CNG SAD Zvolen

Viac informácií o prevádzke plniacich staníc SAD Zvolen, a.s. získate na www.sadzv.sk

Obr.: Čerpacia stanica CNG v Bratislave

Vlastné plniace stanice (domáce plničky):

Domáca plnička je pomaloplniace zariadenie s výkonom 2,2 až 9 kW. Čas plnenia palivovej nádrže závisí od výkonu plniaceho zariadenia. Napríklad naplnenie nádrže o objeme 15 kg bude trvať v rozpätí od 30 minút po 3 hodiny v závislosti od výkonu. Vlastné plniace stanice sú vhodné pre domácnosti s viacerými vozidlami.

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok