Akciová spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) spustila projekt na podporu využívania zemného plynu v doprave. Jeho cieľom je vybudovanie základnej siete plniacich staníc stlačeného plynu na diaľniciach D1 a D2 a zároveň vytvorenie národnej infraštruktúry pre skvapalnený plyn. Projekt podporí Európska komisia prostredníctvom implementačnej agentúry INEA finančným grantom vo výške takmer 15,7 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť SPP na štvrtkovej prezentácii projektu s názvom fueLCNG.

 

Realizáciou projektu fueLCNG do roku 2020 na diaľniciach D1 a D2 pribudne 14 nových plniacich staníc CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn) a tri nové plniace stanice LNG (Liquified Natural Gas – skvapalnený zemný plyn), určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu. Navyše, súčasťou projektu SPP fueLCNG je aj výstavba prvého zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu na Slovensku, čím sa vytvoria predpoklady na zásobovanie všetkých segmentov dopravy, vrátane riečnej dopravy LNG.

 

„SPP považuje výraznejšie rozšírenie využívania zemného plynu v doprave, ako ekologickej alternatívy ku konvenčným palivám, za jednu zo svojich priorít,“ povedal generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík.

 

stlačený zemný plyn v doprave

Otvorenie konferencie Generálnym riaditeľom SPP a.s., Štefanom Šabíkom. (Zdroj: SPP-distribúcia, a.s.)

 

Skokové vybudovanie sedemnástich plniacich staníc na zemný plyn podľa neho posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a reálne naštartuje využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku. „Projekt sa však neobmedzuje len na cestnú dopravu. Chceme sprístupniť LNG ako palivo v prístave Bratislava. Pre riečnu dopravu momentálne neexistuje iná alternatíva náhrady nafty ako LNG. Do budúcna vidíme v tejto oblasti veľký rastový potenciál,“ dodal Šabík.

 

Sériu pokusov, tzv. Cryo-show, ktorú s kryogénnou kvapalinou predviedli pracovníci firmy Chart Ferox z Dečína, ČR. Cieľom show bolo predviesť zmenšovanie objemu plynu pri jeho ochladzovaní a šetrnosť kryogénnej kvapaliny voči životnému prostrediu, napr. pri jeho vyliatí (rybičky prežili). Táto show bola zaradená preto, lebo LNG ako skvapalnený zemný plyn je tiež kryogénna kvapalina s teplotou -161 °C.

 

 

 

LNG

 

 

 

skvapalnený zemný plyn

 

skvapalnený zemný plyn LNG

Séria pokusov – Cryo show (Zdroj: SPP-distribúcia, a.s.)

 

Projekt SPP fueLCNG získal podporu EÚ v rámci výzvy Nástroja na prepájanie Európy, ktorú vyhlásila Výkonná agentúra Komisie pre inovácie a siete (European Commission’s Innovation and Networks Executive Agency – INEA) v októbri 2016. Je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a je podporovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

 

Finančná spoluúčasť SPP na projekte je 15-%. Partnerom SPP v tomto projekte je Európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG, ktoré má na starosti študijnú časť a vedeckú publikačnú činnosť. Spustenie prevádzky plniacich staníc je naplánované na rok 2020.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 24hod.sk a SPP-distribúcia, a.s., Dátum: 23.11.2017.