Poruchová linka – plyn 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!

Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

 

Upozornenie:

Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu. Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti 0850 269 269

 

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti umožňuje:

  • získať informácie o pripájaní odberných plynových zariadení pre nových zákazníkov
  • získať informácie a asistenciu k žiadostiam o technické zmeny na existujúcom odbernom plynovom zariadení
  • riešiť individuálne otázky zákazníka v procese pripojenia a zmien na existujúcich plynových odberných zariadeniach na  základe jeho špecifických potrieb.

 

Zákaznícka linka je v prevádzke každý pracovný deň od 7.30 do 18.00 h.

 

Zdroj: Prevádzkovateľ Internetových stránok

* Použitý obrázok je ilustračný (zdroj: www.istockphoto.com)