Zdroj: Stavebné materiály Strana/Poradie správy: 5 Rubrika/Relácia: Novinky Dátum: 16.06.2015

 

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., 30. apríla 2015 slávnostne uviedla do prevádzky prvú neverejnú plniacu stanicu CNG v Zlatých Moravciach. Návratnosť investície sa očakáva už v priebehu 2 rokov. Novú CNG stanicu otvorili slávnostným prestrihnutím pásky za účasti významných hostí – Ing. Štefan Koman, generálny riaditeľ VEMEX ENERGO, s r. o., a Josef Kotek, konateľ spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.

 

Otvorenie plniacej stanice CNG (Zdroj: Wienerberger)

 

„Investícia do tejto stanice podčiarkuje zameranie spoločnosti na neustále zefektívňovanie prevádzky výrobných závodov. Je tiež jednou z mnohých našich aktivít, ktoré prispievajú k trvale udržateľnému životnému prostrediu,” hovorí J. Kotek. Modulárna jednokompresorová plniaca stanica CNG (Compressed Natural Gas – stlačený prírodný plyn) je určená na rýchle plnenie vysokozdvižných vozíkov stlačeným prírodným zemným plynom.

 

Vo výrobnom závode v Zlatých Moravciach sa pomocou vysokozdvižných vozíkov nepretržite manipuluje s tehlami a paletami, s prekladmi a stropnými nosníkmi. Naplnenie jedného vozíka trvá približne 7 minút a táto náplň vydrží 5 až 6 hodín. Spoločnosť počíta s úsporou nákladov na pohonné hmoty vo výške 60 %.

 

Technológie CNG v tehliarskom priemysle majú svoj význam aj z hľadiska ekologickej prevádzky (bez emisií zo spaľovacích naftových motorov) a nižšej hlučnosti. Vďaka moderným technológiám bude spotreba pohonných hmôt v prípade vozíkov prehľadnejšia a dostupná online. Náklady na servis a elektrinu pre kompresor plniacej stanice CNG typu Green line TB 20 840 predstavujú menej ako 10 centov na m3. Oproti predošlému riešeniu to predstavuje takmer 25 000 eur úspor ročne na palive. Návratnosť investície sa očakáva už v priebehu 2 rokov.

 

Slávnostným spustením prevádzky novej CNG stanice sprevádzal hostí skúsený moderátor Roman Bomboš. Hostia tiež využili možnosť navštíviť a prezrieť si zblízka výrobný závod v sprievode odborníkov zo spoločnosti Wienerberger.