Od 1. februára 2017 sa mení správny poplatok za prihlásenie auta do evidencie na polícii.

Vypočítajte si výšku poplatku v kalkulačke na stránke Inštitútu finančnej politiky, ktorý spadá pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Prvou možnosťou kalkulačky je zistiť, aká je cena jazdeného alebo celkom nového auta. V druhom kroku sa dozviete, aký registračný poplatok za auto zaplatíte. Môžete ho porovnať s výškou registračného poplatku, ktorý sa za autá platí do konca januára 2017.

Zásadne sa zvýšia ceny pre vozidlá s väčším výkonom. Pri výkone do 176 kW však za prihlásenie auta ušetríme. Ak sa chystáte kúpiť auto do 80 kW, poplatok zostáva rovnaký.

Nové poplatky platia pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie). Registračnému poplatku po novom podlieha rovnocenne každá registrácia vozidla.

Pri starších vozidlách sa po novom berie do úvahy aj ich vek a koeficient. Ministerstvo financií stanovilo vekové koeficienty, ktorými sa násobí výkon motora. Pri starších vozidlách platí pravidlo, že najmenšia zaplatená suma je 33 eur. Do 31. januára 2017 sa platí registračný poplatok pre nové a dovezené vozidlá v plnej výške od 33 eur do 2 997 eur v závislosti od výkonu motora. Pri preregistrácii vozidla na domácom trhu sa platí jednotná suma 33 eur.

Kto zaplatí od 1. februára 2017 menej?

Registračný poplatok vozidiel s alternatívnym pohonom je znížený o 50 %. Najviac však na 33 eur.

Medzi tieto vozidlá patria:

  • hybridné motorové vozidlá,
  • hybridné elektrické vozidlá,
  • motorové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
  • motorové vozidlá s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • motorové vozidlá na vodíkový pohon.

Prečítajte si o výhodnosti využívania CNG vozidiel oproti vozidlám jazdiacimi na benzín či naftu a porovnajte si návratnosť v tomto článku pre domácnosti, pre podnikateľov (neplatcov DPH) a pre podnikateľov (platcov DPH).

Porovnať náklady na pohonné hmoty Vášho vozidla s vozidlom jazdiacim na stlačený zemný plyn CNG si môžete pomocou tejto šikovnej kalkulačky.

Od poplatku je oslobodený:

  • prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 (vozidlo na prepravu cestujúcich s najviac 8 sedadlami okrem vodiča ) a
  • prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 (vozidlá na prepravu tovaru do hmotnosti 3,5t)
  • ďalší zápis držiteľa vozidla, ak bol na kúpu vozidla držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  • prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (malý motocykel, dvojkolesové vozidlo s objemom valcov do 50cm3 a konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h) podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  • ten, kto vozidlo zdedil, získal úradným príkazom či rozhodnutím súdu.

 

Zdroj: etrend.sk, Rubrika: Financie, Dátum: 16.01.2017, Autor: Zuzana Kollárová