Zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu.