Spoločnosť, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4.