Nazývaná aj diesel, je zmes uhľovodíkov a vyrábaná frakčnou destiláciou z ropy pri teplote 250 °C až 350 °C a atmosférickom tlaku.