(angl. Liquefied Natural Gas) skvapalnený zemný plyn