Stlačený zemný plyn použitý ako pohonná látka motorových vozidiel (angl. compressed natural gas).