Voľba vhodného vykurovacieho systému v rodinnom dome ovplyvní jednak tepelnú pohodu a komfort v dome, ako aj celkové finančné náklady, ktoré musí užívateľ domu vynaložiť na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému.

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba ultra nízkoenergetické rodinné domy (trieda A1). V budúcnosti (od roku 2020) to už budú len domy s takmer nulovou potrebou energie (pasívne domy, trieda A0).

Porovnávané základné zdroje tepla:

 • kondenzačný kotol na zemný plyn,
 • kotol na drevené peletky,
 • elektrické tepelné čerpadlo
 • elektrický kotol

výhody a nevýhody kúrenia zemným plynom

výhody a nevýhody kúrenia drevenými peletkami

výhody a nevýhody tepelného čerpadla

výhody a nevýhody kúrenia elektrinou

Ktorý zdroj si teda vybrať z pohľadu ekonomiky?

Do ekonomického hodnotenia akýchkoľvek vykurovacích systémov vstupujú dva základné parametre:

 1. investičné náklady
 2. prevádzkové náklady počas životnosti zariadenia, resp. počas hodnotiaceho obdobia.

Výsledok hodnotenia nižšie sú úplné náklady, ktoré musí vlastník vynaložiť za 15 ročné obdobie prevádzky zariadenia (TCO za 15 rokov).

Na účely porovnania základných zdrojov vykurovania sme si zvolili nasledujúce parametre:

 • Rodinný dom s rozlohou 120 m2
 • Energetická trieda A1
 • Počet členov domácnosti: 2 dospelí a 2 deti

Ročná potreba tepla a energií pre rodinný dom v kWh

 • Globálny ukazovateľ – primárna energia (EE priamovýhrevné):  107 kWh/m.rok < 108 kWh/m2.rok
 • Potreba energie na vykurovanie:  3 153 kWh
 • Potreba elektriny na pohony a rekuperáciu:  508 kWh
 • Teplá voda 4 osoby, 50l/osoba a deň (reálna):  4 710 kWh
 • Varenie:  400 kWh
 • Elektrická energia (ostatné):  2 500 kWh

*Poznámka: V investičných nákladoch nie sú započítané náklady na zriadenie kotolne, skladovacích priestorov na drevo a drevné peletky.

Náklady na spotrebu tepla a energií podľa druhu používaného paliva

Náklady na spotrebu tepla a energií podľa druhu používaného paliva

Záver

Čo sa týka celkových nákladov na vykurovací systém počas hodnotiaceho obdobia 15 rokov, najvýhodnejšie je kúrenie zemným plynom. Ďalej nasledujú drevné peletky, akumulačné vykurovanie a nakoniec tepelné čerpadlo s priamovýhrevným vykurovaním. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort a zdravotný aspekt (hrozba karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní dreva), tak sa vykurovanie zemným plynom javí ako najvhodnejšia voľba.

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetovej stránky