Doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie.