Vodík je najjednoduchší chemický prvok , je číry bezfarebný plyn bez chuti a zápachu. Je najľahší plyn vôbec (14,5-krát ľahší ako vzduch). V zmesi so vzduchom alebo kyslíkom sa zlučuje po zapálení na vodu: 2 H2 + O2 → 2H2O. Teplota vodíkového plameňa je veľmi vysoká (až 2 800 °C).