Ťažba plynu alebo výroba bioplynu, výroba plynu z biomasy alebo z iného plynného uhľovodíka.