Fosílne palivo, ktorého základnou zložkou je uhľovodík metán CH4, ktorý obvykle tvorí 88–99,8 % plynu. Pomerne často sa vyskytujú spoločné ložiská ropy a zemného plynu.