Plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou.