Všetky malé častice v ovzduší. Rozlišujeme PM10 častice ktoré majú priemer do 10 µm, a PM2,5 častice, ktoré majú priemer 2,5 µm alebo menší.