Vypúšťanie oxidu uhličitého do komunálneho ovzdušia