Je odstraňovanie uhlíka, penesene znižovanie uhlíkovej stopy t.j. nižšia produkcia CO2 v rôznych procesoch