Výraz popisujúci zmenu klímy a globálne otepľovanie, ku ktorým dochádza v dôsledku tzv. skleníkového efektu, ktorý súvisí so zvýšením koncentrácie škodlivín zo spaľovania fosílnych palív a výfukových splodín v atmosfére