Spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom tranzitnej potrubnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenska.