Doprava plynu prepravnou sieťou na účel jeho dopravy odberateľom plynu.