Plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu podľa zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.