Upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu .