Základné informácie o výrobe teplej vody zo zemného plynu

Teplá voda je neodmysliteľnou súčasťou života modernej spoločnosti. Zabezpečuje hygienickú potrebu človeka a je praktickým pomocníkom pri bežných činnostiach modernej domácnosti. Jej spotreba závisí od počtu osôb v domácnosti, životnej úrovne, hygienických návykov, veku osôb, ale hlavne od voľby zariadenia na jej prípravu. Správnou voľba zariadenia na prípravu teplej vody zabezpečíme jej hospodárne využívanie.

Výroba teplej vody pre domácnosti

V štandardnej domácnosti človek spotrebuje 100 litrov vody na sprchovanie, kúpanie, varenie, umývanie riadu, upratovanie a pod. Potreba množstva vody na ohriatie predstavuje z celkovej spotreby 100 litrov na osobu približne 50 % (50 litrov na osobu). Teplota vody je určená hygienickými, bezpečnostnými a technologickými požiadavkami, t.j. účelom jej využitia. Na umývanie rúk, kúpanie a sprchovanie sa používa teplá voda s teplotou približne rovnakou ako je teplota ľudského tepla. Na umývanie riadu naopak teplota by nemala byť nižšia ako 50 °C.

Príklad: Na umytie rúk spotrebujeme 1,5 litra vody o teplote 40 °C. Na to, aby sme uvedenú teplotu dosiahli, potrebujeme ohriať 1 liter vody na teplotu 60  °C.  Avšak na umytie riadu potrebujeme dosiahnuť teplotu 55 °C,pričom pri spotrebe 5 litrov vody pri teplote 55 °C potrebujeme ohriať 3 litre vody na teplotu 60 °C.

Obr.1: Využitie teplej vody pri sprchovaní (ilustračný obrázok) 

Tab. č.1 Denná spotreba teplej vody podľa účelu

Spôsoby prípravy teplej vody

V súčasnosti je viacero spôsobov ako pripraviť teplú vodu. Existujú zariadenia na vykurovanie (kotly), ktorých súčasťou sú aj zariadenia na prípravu teplej vody (prietokový ohrievač, zásobníkový ohrievač teplej vody) alebo zariadenia, ktoré slúžia výlučne na prípravu teplej vody (samostatný prietokový ohrievač, zásobníkový priamovýhrevný ohrievač vody). Výber konkrétneho zariadenia závisí od počtu osôb v domácnosti a potrieb jednotlivých členov (napr. preferencia kúpania pred sprchovaním a pod). Neexistuje univerzálny systém vhodný do každého objektu a vhodný pre každú domácnosť, avšak pre zabezpečenie komfortu je dôležité vybrať systém, ktorý dokáže zabezpečiť špecifické potreby a nároky práve tej Vašej domácnosti.

Teplú vodu môžeme pripraviť prostredníctvom plynového prietokového ohrievača vody alebo plynového zásobníkového ohrievača vody, či už fungujúceho samostatne alebo v spojitosti s plynovým kotlom.

 

Plynové prietokové ohrievače vody

Princíp ohrevu vody je založený na aktuálnej potrebe teplej vody. To znamená, že pracujú na úspornom prietokovom princípe a to tak, že voda je ohrievaná hneď priamo pri jej spotrebe. Sú vhodné na prípravu teplej vody v malom množstve. Plynové prietokové ohrievače sú buď samostatné alebo sú súčasťou plynového kotla.

 

Plynové zásobníkové ohrievače vody

Sú to samostatné zariadenia určené na prípravu teplej vody alebo zariadenia fungujúce v spojení s plynovým kotlom. Voda je ohrievaná či už priamo v zásobníku alebo prostredníctvom vykurovacieho zariadenia – plynového kotla. Tento systém je vhodný pre domácnosti s väčším počtom členov, ktoré spotrebujú nárazovo väčšie množstvo vody.

Obr.2: Zásobníkový ohrievač teplej vody (ilustračný obrázok)

Zdroj: prevádzkovateľ internetových stránok

* Použité obrázky sú ilustračné (zdroj: www.istockphoto.com)