Celkové posúdenie zariadenia, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním, prípadne meraním zisťuje prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť a rovnako sa posúdi projektová dokumentácia a odborná spôsobilosť obsluhy.