(skr.) Odberné plynové zariadenie – zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.