Prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom a za regulované ceny.