Súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia distribučnej siete s nadradenou alebo nadväzujúcou sieťou alebo odberným plynovým zariadením.