Sieť iného prevádzkovateľa siete vrátane ťažobnej siete, pripojená k distribučnej sieti.