Nálezisko zemného plynu v sedimentoch pôdy, ktoré sa nachádza samostatne alebo spolu s ropou a vodou.