Princíp, ktorý posudzuje, či sú finančné zdroje vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa