(Capital Expenditure) – kapitálové alebo investičné náklady