Členenie budov v každej kategórii podľa hodnoty globálneho ukazovateľa (triedy A až G).