Spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu.