Podmienky, pri ktorých nenastávajú žiadne poruchy v zariadení alebo v toku plynu.