Linka 0850 111 727 určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a. s., z celého územia Slovenska.