uskladnenie plynu v plynovode jeho stlačením v plynárenských prepravných sieťach a distribučných sieťach.