Hore

FAQ

1. Mám záujem o dotáciu na plynový kotol.

2. Chcem si vypočítať svoju predpokladanú spotrebu zemného plynu.

3. Chcem sa informovať ako vykonať odpočet spotreby zemného plynu.

4. Chcem sa pripojiť do distribučnej siete plynu / Ako postupovať pri žiadosti o pripojenie?

Pripájanie do distribučnej siete zabezpečuje SPP-distribúcia, a.s.. Viac informácií nájdete na jej webovej stránke:

https://www.oplyne.info/odberatelia/domacnosti/nove-pripojenie/

5. Chcem si porovnať, ktoré vykurovanie je pre mňa najvhodnejšie.

6. Chcem sa informovať o revízii plynového kotla.

Revíziu plynových kotlov vykonávajú odborne spôsobilé osoby – revízni technici, ktorých si vyberáte na základe výrobcu vášho kotla. Zoznam dodávateľov technológii aj s ich kontaktnými údajmi nájdete tu:

https://www.oplyne.info/dodavatelia/

Viac informácii o zákonnej povinnosti vykonať každoročne revíziu vášho plynového kotla nájdete tu:

https://www.oplyne.info/mate-doma-plynovy-kotol-toto-hovori-zakon/

7. Chcem sa osamostatniť od centrálneho vykurovania v bytovom dome. Ako postupovať?

8. Čo je to neoprávnený odber a ako mu predísť?

9. Mám úplne inú otázku.

Využite náš kontaktný formulár a opýtajte sa individuálne, čo vás zaujíma.

https://www.oplyne.info/kontakt/