Zdroj: www.spp-distribucia.sk – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. zmenila  na celom území Slovenska doteraz používaný odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.