Prebiehajúca vykurovacia sezóna na Slovensku priniesla so sebou nielen chladné počasie, ale aj zhoršenie kvality ovzdušia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), vydávajúceho varovania prostredníctvom smogového varovného systému, sme svedkami nárastu smogovej situácie najmä v okolí mesta Jelšava a v okrese Čadca. Tieto problémy sú zapríčinené najmä lokálnymi kúrenískami na tuhé palivá.

SHMÚ informuje, že: „… vysoké koncentrácie častíc PM10 v okolí Jelšavy a Čadce sú dôsledkom emisií z individuálnych kúrenísk, ktoré využívajú tuhé palivá.“ Tieto informácie ukazujú, že aj napriek dostupným emisne čistejším alternatívam, ako je zemný plyn, existuje stále veľký počet domácností, ktoré preferujú spaľovanie pevných palív ako je drevo a uhlie.

SPP – distribúcia, a. s., dlhodobo zdôrazňuje, že zemný plyn má výrazne lepšie ekologické parametre v porovnaní s pevnými palivami. „Pri spaľovaní zemného plynu vzniká podstatne menej škodlivín a takmer žiadne mikroskopické prachové častice PM10 a PM2,5.“ Toto tvrdenie potvrdzuje SHMÚ, ktorý varuje pred negatívnymi dopadmi spaľovania tuhých palív na ľudské zdravie.

Výzva k prechodu od spaľovania tuhých palív späť k vykurovaniu zemným plynom má nielen environmentálny, ale aj ekonomický význam. SPP – distribúcia, a. s., pripomína, že v kontexte rozšírených možností tranzitu plynu na Slovensko sú jeho dodávky spoľahlivé, čo má za následok aj priaznivú cenu komodity na spotových trhoch a teda aj pre samotných odberateľov.

V súčasnom období energetických výziev prišla spoločnosť SPP – distribúcia s riešením, ako náklady na vykurovanie efektívne optimalizovať. Výmenou staršieho plynového kotla za moderný nízkoemisný kondenzačný kotol môže odberateľovi plynu priniesť až dvojnásobnú úsporu. So zľavovým poukazom až do výšky 600 eur pri nákupe nového kondenzačného kotla prostredníctvom www.mojnovykotol.sk, a taktiež okamžitú úsporu nákladov na vykurovanie od 15 do 23 %. Okrem finančného efektu je bonusom aj porovnateľná úspora emisií.

Slovensko má druhú najrozvinutejšiu sieť plynovodov v Európe a aj vďaka nízkoemisným riešeniam v podobe súčasnej distribúcie biometánu a v budúcnosti aj ďalších obnoviteľných plynov, vrátane vodíka, sa už dnes právom nazýva sieťou zelenej budúcnosti. Zemný plyn ako tradičný vykurovací zdroj tak prináša teplo domova bez smogu v ovzduší nielen teraz, ale aj do budúcnosti.