Zdravotné stredisko v Sečovciach poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta Sečovce a priľahlých spádových obcí. Nachádzajú sa tu ambulancie všeobecných aj špecializovaných lekárov pre deti aj dospelých. Objekt bol donedávna zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne s dvoma kotlami ČKD Dukla s celkovým výkonom 520 kW. Ohrev TÚV bol zabezpečovaný v 3 plynových ohrievačoch, každý o objeme 480 litrov.

V rámci projektu na zníženie spotreby energií bol v kotolni inštalovaný nový kondenzačný dvojkotol a systém na prípravu a distribúciu vykurovacej vody. Taktiež sa inštaloval nový zásobník na TÚV. V celom objekte boli namontované termostatické ventily na radiátory. Pôvodné okná na celej budove boli demontované a nahradené plastovými s lepšou tepelno-izolačnou schopnosťou.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlom HOVAL UltraGas 300D
  • 450l zásobník na TÚV
  • namontovaných 110 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
  • vymenených 163 ks pôvodných okien s celkovou plochou 450 m2 za 5 komorové plastové okná
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 9/2014
  • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

„V zdravotnom stredisku v Sečovciach sme spravili pomerne veľa zásahov pre zníženie potreby tepla v budove. Taktiež sa zvýšil komfort v jeho vnútorných priestoroch. Ostáva mi len veriť, že to ocenia aj užívatelia tejto budovy.“ Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o