ZŠ Školská v Bánovciach nad Bebravou je plne organizovaná škola poskytujúca vzdelanie žiakom v 0.-9. ročníku. Nachádza sa na sídlisku Sever a okrem detí zo sídliska ju navštevujú aj deti zo susedných obcí podľa školského obvodu. Budova školy pozostáva z dvoch pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené. Škola je okrem tried vybavená 2 telocvičňami, minitelocvičňou, školskou knižnicou, kuchyňou a školskou jedálňou. V areáli školy sa nachádza niekoľko športovísk pre deti.

Škola bola vykurovaná z vlastnej plynovej kotolne. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu zariadenia kotolne bola potrebná rekonštrukcia. Okrem vybudovania novej kotolne sa v rámci EPC projektu podarilo vymeniť aj okná na škole za plastové.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlom HOVAL UltraGas 500D
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 09/2012
  • vymenených 270 ks pôvodných okien s celkovou plochou 720 m2 za 5 komorové plastové okná s 3 tesneniami a izolačným dvojsklom
  • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

„Základná škola Školská v Bánovciach nad Bebravou predstavuje náš typický EPC projekt, kde sa popri rekonštrukcii kotolne vymenili aj okná a došlo k výraznej úspore na spotrebe plynu.“Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o