Železničná stanica Prešov sa nachádza na trati ŽSR č. 188 Košice – Plaveč – Muszyna (PL). Odbočujú z nej trate ŽSR č. 193 do Humenného a č. 194 do Bardejova. Objekt bol zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne. V kotolni boli inštalované 3 kotle ČKD Dukla PGV 40 s výkonom 420kW, kotol ČKD Dukla PGV 160 s výkonom 1 700kW a kotol Buderus GE615 s výkonom 820 kW. Celkový výkon 2940 kW avšak v prevádzke len kotol Buderus. Z 3 zásobníkov na TÚV s objemom každý 2 500 litrov bol v prevádzke len jeden.

V rámci EPC projektu sa v pôvodnej kotolni stavebne oddelil samostatný priestor pre inštalovanie nového zdroja tepla. V celej budove boli namontované termostatické ventily na všetky vykurovacie telesá, aby bolo možné regulovať teplotu v jednotlivých priestoroch.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlami 3 x HOVAL UltraGas 300
  • 1 000 l zásobník na TÚV
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • namontovaných 360 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 9/2014
  • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur

„Na stanici v Prešove bolo na prvý pohľad zrejmé, že sa tam roky len plátali problémy bez jasnejšej koncepcie. Som rád, že sme mohli ponúknuť a zrealizovať komplexné riešenie zásobovania teplom.“Ing. Jozef Kováč KOOR, s.r.o