Rozšírenie existujúcej elektrárne na výrobu elektrickej energie v meste Falkenhagen v Nemecku

 

  • Spojenie odvetvia pre obnoviteľnú elektrickú energiu prostredníctvom prechodu na metán
  • Súčasťou európskeho výskumného projektu STORE & GO

 

Úspešne testovaná elektráreň, ktorá premieňa nadbytočnú elektrinu na vodík vo Falkenheg sa dostáva do svojej ďalšej fázy s rozšírením zariadenia na spracovanie metánu. Súčasná elektráreň už má možnosť privádzať malé množstvá čistého vodíka (tzv. „WindGas“) priamo do siete zemného plynu. Nový závod na metanáciu bude ďalej schopný konvertovať vodík na metán za použitia CO2.

 

Tento metán je syntetický zemný plyn, ktorý je možné prepravovať zo zásobníkov a potrubí v neobmedzenom množstve a skladovať v existujúcej infraštruktúre zemného plynu. Týmto spôsobom umožňuje ukladanie veľkého množstva energie, ktoré sa môže použiť v rôznych sektoroch, napr. na vykurovanie, v priemysle, v doprave a vo výrobe energie, kdekoľvek a kedykoľvek. Môže sa použiť aj ako záloha vždy, keď slnečná a veterná energia nie je k dispozícii v potrebných množstvách. Dokončenie závodu je naplánované na jar roku 2018.

 

obnoviteľné zdroje energie

Proces v plynovej elektrárni, ktorá pri prebytkoch elektriny z vetra vyrába syntetický metán ako skladovateľnú energiu.

 

S úspešnou prevádzkovou fázou existujúceho demonštračného zariadenia, ktorý bol spustený v auguste 2013, spoločnosť Uniper preukázala, že pomocou technológie na výrobu elektrickej energie môže byť prebytok veternej energie prevedený na vodík a napájaný do regionálnej siete zemného plynu. Zariadenie na výrobu elektrickej energie má výkon 2 megawatty a generuje 360 metrov kubíka vodíka za hodinu. Falkenhagen v Brandenbursku je ideálnou polohou kvôli vysokej kapacite vetra a dobre vybudovanej energetickej a plynárenskej infraštruktúre.

 

Nová závod na metanáciu bude postavený hneď vedľa elektrárne na výrobu elektrickej energie a bude pozostávať z niekoľkých komponentov: dva rôzne prototypy katalytických reaktorov na metanáciu sú inštalované a budú sa testovať počas projektu. Vyprodukovaných bude až 57 Nm3 / h SNG (objemový prietok syntetického zemného plynu) – výkon ekvivalentný cca. 600 kWh za hodinu. Okrem toho sa teplo generované počas konverzie bude dodávané do neďalekého závodu na výrobu dýh.

 

Premena energie na plyn je jednou z kľúčových technológií energetického prechodu. V meste Falkenheim sme túto technológiu rozvinuli do obchodnej životaschopnosti. Obnoviteľná energia sa premieňa na veterný plyn, ktorý sa môže použiť rôznymi spôsobmi – a čoskoro bude k dispozícii prostredníctvom metanácie. Rozsiahle zavádzanie je v súčasnosti obmedzené nedostatkom regulačného rámca, ktorý musí zohľadňovať úlohu technológií skladovania tak, aby sa nevyhnutná integrácia obnoviteľných zdrojov energie z elektriny na plyn mohla čoskoro začať posúvať, „hovorí Eckhardt Rümmler, zodpovedný za inovácie v rade Uniper.

 

Dr. Ralph Kleinschmidt, vedúci technológie a inovácie v spoločnosti Thyssenkrupp Industrial Solutions AG: „Z dnešného hľadiska sú systémy skladovania plynu jedinou dostupnou technológiou na skladovanie veľkého množstva energie z veternej energie počas niekoľkých mesiacov. V budúcnosti budeme môcť využívať priemyselné emisie, alebo CO2 z atmosféry na získanie metánu. Zariadenie na výrobu elektrickej energie v meste Falkenhagen je rozhodujúcim krokom k priemyselnému využitiu tejto technológie.“

 

 

 

 

Zdroj: Bio-based News