Ministerstvo životního prostředí spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí zvažují změnu
dávky na bydlení, kterou dostávají potřebné domácnosti na vytápění. Její výše se bude lišit
podle toho, čím dotyční topí. Větší zvýhodnění dostanou ekologičtější varianty vytápění.

 

V Moravskoslezském kraji omezují podniky výrobu, meteorologové lidem radí nevycházet.
Tam a částečně i ve Zlínském a Olomouckém kraji platí od začátku týdne smogová situace.
Může za to mráz v kombinaci s kouřem z továren, z výfuků aut a z komínů domácností. Moravskoslezský kraj je na tom s čistotou vzduchu nejhůře, současně je to jeden
z nejchudších regionů. Místní do kotlů přikládají levná a nekvalitní paliva. Zpravidla hnědé
uhlí.

 

To chce ministerstvo životního prostředí změnit. „Je jasné, že stát jako poskytovatel dávky
bude chtít motivovat lidi, aby přecházeli na ekologičtější způsob topení. Jinými slovy, bude
nižší příspěvek na uhlí než na plyn, popřípadě biomasu,“ nastínil ministr životního prostředí
Richard Brabec.

 

Takzvaný příspěvek na pevná paliva je součástí dávky na bydlení. Tu pobírá přibližně 182
tisíc domácností.

 

„Příspěvek je potřeba přenastavit tak, aby motivoval k čistším palivům. V tuto chvíli je
paušální, takže motivuje ke koupi nejlevnějšího paliva, což je ve většině případů hnědé uhlí
nebo nekvalitní nevysušené dřevo,“ upozorňuje ekolog Jiří Koželouh z organizace Hnutí
DUHA.

 

Ministerstva spolupracují na změně dávek

Ministerstvo životního prostředí proto oslovilo ministerstvo práce, aby společně zvážila
změnu této dávky. „Diskutujeme, jakým způsobem motivovat lidi, kteří berou podporu doplatků na energie, a jak odstupňovat výši této dávky podle ekologie zdrojů,“ sdělil Brabec.

 

Ministerstvo práce potvrdilo, že odborníci z obou ministerstev o možné změně příspěvku na
vytápění jednají. Než se však do změny dávky pustí, chtějí si zjistit, kolik z oněch 182 tisíc
domácností peníze skutečně využívá na nákup paliv. „Zanalyzujeme si teď počet lidí, kterým
se na pevná paliva prostřednictvím příspěvku na bydlení přispívá. Pak zvážíme efektivitu
úpravy dávkové podpory,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

 

 

Příspěvek na bydlení je totiž obecná dávka, která kromě nákladů na energie zahrnuje
například peníze na nájem. Nárok na ni mají domácnosti s nižšími a středními příjmy. Nejde
nutně jen o ty, kdo pobírají minimální mzdu.

 

Týká se lidí, kterým na bydlení padne zhruba třetina jejich příjmů. „Zároveň platí, že náklady
na bydlení, které se pro dávku uznávají, jsou stropovány průměrnými náklady pro byt určité
velikosti v obci s určitým počtem obyvatel,“ vysvětluje Eckhardová. Analýza má být hotova do
konce letošního roku. Brabec věří, že ji stihnou ještě dříve.

 

O kolik by měl být příspěvek na uhlí nižší než na dřevo, případně plyn či biomasu, zatím
ministerstva jasno nemají. Ani o tom, jak by si představovala kontroly, jestli dotyčný do kotle
skutečně přihazuje palivo, na které dostává od státu peníze.

 

„Pokud by domácnost žádala příspěvek na plyn, bylo by to jednoduše zkontrolovatelné.
Plynárna vystaví fakturu. V případě nákupu dřeva může být problém. Bylo by potřeba to
dokazovat konkrétními účty, ale pak by zase mohl člověk kupovat dřevo pro souseda,“ míní
Koželouh, který jinak záměr vítá. Podle ministerstva práce je však ještě předčasné se
o podobě kontrol bavit.

 

Kdo topí ve starém kotli

Pro ministerstvo životního prostředí je změna dávky jedním z kroků, jak přimět lidi, aby
postupně upouštěli od topení uhlím, a tím přispívali k čistšímu ovzduší. Od září 2022 už
navíc lidé nebudou moct topit ve starých neekologických kotlích na pevná paliva první
a druhé emisní třídy pod pokutou 50 tisíc korun. Těchto kotlů může být v Česku až 300 tisíc.
Od roku 2016 platí pro všechny domácnosti s kotli na pevná paliva povinnost revize.

 

Původně si ji měly domácnosti nechat udělat každé dva roky, po legislativní úpravě jednou
za tři roky. Kdo tedy nestihl revizi v minulém roce, musí ji mít letos. Jinak domácnost čeká
pokuta 20 tisíc korun. Ministerstvo současně plánuje spustit centrální registr revizí. Vedení
obce bude mít možnost se do něj podívat a zjistit, kdo na jejich území vlastní kotel
nesplňující minimální revizní třídu.

____________________

 

Článok je vyňatý z časopisu PLYN, ktorý vydáva:

 

Zdroj:  https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/2019/clanky/2019_c04_clanek_01.pdf