Pohodlie domácností a ekonomika firiem na Slovensku zostanú počas nadchádzajúcej zimy nedotknuté. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), kľúčový dodávateľ plynu, zvýšil energetickú bezpečnosť svojich zákazníkov. Aj v prípade úplného zastavenia dodávok plynu z východu dodá svojim odberateľom plyn bez akéhokoľvek obmedzenia počas celej zimy.

 

V prípade prerušenia, resp. obmedzenia dodávok plynu sa približne 1,3 milióna zákazníkov SPP takejto situácie obávať nemusí. “Vďaka našim doterajším skúsenostiam sme sa zodpovedne pripravili na všetky mysliteľné scenáre vývoja tak, aby sme mohli garantovať najvyššiu úroveň bezpečnosti dodávok plynu na Slovensko,” podčiarkuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík. “Kým vlani v zime sme v prípade zastavenia dodávok plynu z východu na Slovensko boli schopní garantovať bezproblémové zásobovanie plynom pre našich zákazníkov počas 90 dní, teraz sme pripravení až na 115 dní. K doterajším kontraktom o dodávke plynu z východu i zo západu a nákupom plynu na medzinárodných trhoch sme totiž pridali ďalšie opatrenia,” vysvetľuje Štefan Šabík.

 

Plyn na Slovensko prúdi najmä z Ruskej federácie na základe dlhodobého kontraktu SPP so spoločnosťou Gazprom Export. SPP v súčasnosti neeviduje žiadne krátenie dodávok plynu oproti zmluvným záväzkom. “Situáciu neustále monitorujeme a pokiaľ by došlo k obmedzeniu dodávok plynu cez Ukrajinu, vieme promptne zareagovať. Plyn môžeme dodať nielen zo zásobníkov, ale aj zo západu,” dodáva šéf SPP. Najväčší dodávateľ energií na Slovensku tak dokáže zabezpečiť z iného ako ruského zdroja viac ako 30 % štandardnej celkovej dennej spotreby plynu. Ďalšie prípadné požiadavky svojich zákazníkov môže SPP pokryť ťažbou plynu, ktoré má SPP uskladnené v podzemných zásobníkoch plynu na území Slovenska.

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najvýznamnejším dodávateľom plynu na Slovensku, ktorý priamo nadväzuje na takmer 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Vďaka tomu je najväčším dodávateľom energií na slovenskom trhu. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby na Slovensku aj medzinárodných trhoch. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

 

 

Zdroj: webnoviny.sk, Sekcia: Ekonomika, Dátum: 19.11.2015