Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete pre rodinný dom, obytné zóny, priemyselné parky..