Žiadosť o vydanie technických podmienkach pre rozšírenie distribučnej siete (domácnosti, maloodber, strední a veľkí podnikatelia, obytné zóny, priemyselné parky)