Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete.